یک دقیقه با علم | سنگواره‌ها ناقص‌اند و شاید هرگز نتوانیم نمونه‌هایی را بیابیم که نیای مشترک گونه‌های امروزی هستند. اما تحلیل ژنوم روشی متفاوت برای یافتن سن نیاکان مشترک میان جانداران زنده ارائه می‌کند. هرگونه ژنومی خاص دارد که در قالب رشته‌ای از حروف ATGC است. ساعت مولکولی (Molecular clock) تفاوت حروف ژنوم دو گونه (معمولا ژنوم میتوکندری آنها را بررسی می‌کند. این روش به این دلیل ممکن است که DNA میتوکندری برخلاف DNA هسته، که هر نسل دستخوش نوترکیبی می‌شود، مستقیما از طرف مادر به ارث می‌رسد. تغییرات در میتوکندری تنها به واسطه جهش و با آهنگی کم وبیش ثابت، مانند تیک تاک ساعت، پدید می‌آیند. بنابراین تفاوت‌های میان خویشاوندان نزدیک، کمتر از خویشاوندان دور است و با دانستن نرخ تغییرات و میزان تفاوت ژنوم میتوکندری دو گونه، می‌توان زمان انشقاق آنها از نیای مشترکشان را تخمین زد. برای مثال نیای مشترک اسب و خر ۱۰ میلیون سال پیش می‌زیسته، نیای مشترک اسب و کرگدن (که نیای خر هم هست) ۵۴ میلیون سال پیش می‌زیسته، درحالی که نیای مشترک اسب و پشه (که نیای کرگدن و خر هم هست)، ۷۹۴ میلیون سال پیش می‌زیسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *