یک دقیقه با علم | این واژه احتمالا واژه‌ای آشنا ولی گنگ است. از منظر علمی بوم سازگان (Ecosystem) روشی است برای توصیف جامعه‌ای که در محیطی خاص زندگی می‌کند. درواقع چنین بوم سازگان‌هایی وجود خارجی نداشته و مرز مشخصی میان جوامع زیستی نیست. با وجود این، مفهوم بوم سازگان برای فهم عوامل بوم شناختی کلیدی در یک زیستگاه سودمند است. هر بوم سازگان را عامل بوم شناختی‌اش تعریف می‌کند. این عوامل می‌توانند زنده (biotic) یا غیرزنده (abiotic) باشند، عوامل زنده برهمکنش‌ها (رقابت بر سر غذا، شکار و روابط انگلی) میان گونه‌های مختلف در زیستگاه‌اند. عوامل غیرزنده، شیمی خاک، منابع آبی و تغییر آب و هوا را شامل می‌شوند. مدل‌های بوم‌شناختی نشان می‌دهند که چگونه یک بوم سازگان به تغییر این عوامل یا افزوده شدن عاملی جدید پاسخ می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *