یک دقیقه با علم | هیچ جانداری تنها نیست. ژنها و فنوتیپ‌های حاصل آنها همگی با محیط برهم کنش دارند. واژه انگلیسی برای بوم‌شناسی (Ecology) برگرفته از واژه‌ای یونانی است که «مطالعه خانه» معنی می‌دهد. بوم‌شناسی حوزه‌ای علمی است که به اثر این برهم‌کنش‌ها میان جانداران مختلف و محیط زیست آنها می‌پردازد. بوم‌شناسان تنها زیست‌شناس نیستند، بلکه باید از زمین‌شناسی، اقیانوس‌شناسی و اقلیم‌شناسی نیز استفاده کنند. با این همه و با تمام آنچه گفته شد، پژوهش بوم‌شناختی اگر نگوییم ناممکن، بیش از پیش پیچیده است. در نتیجه، بوم‌شناسان مدل‌هایی از جوامع زیستی شکل می‌دهند. این مدل‌ها می‌توانند محدود به زیستگاهی خاص باشند یا جهان شمول، مانند فرضیه گایا (Gaia Hypothesis) که به زمین به شکل یک سیستم بوم‌شناختی خود تنظیم‌گر می‌نگرد. هدف مدل‌های بوم‌شناختی فهم عواملی است که موفقیت یا شکست جوامع طبیعی را مشخص کرده و مهم‌تر از آن، اثر انسان را بر این جوامع با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی چون تخریب زیستگاه و آلودگی پیش‌بینی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *