یک دقیقه با علم | گونه کوچک‌ترین واحد در نظام رده‌بندی است. گونه به گروهی از جانداران گفته می‌شود که در خصوصیات فیزیکی پرشماری باهم سهیم‌اند و خزانه ژنی مشترکی دارند. شاید تصور کنید که اعضای یک گونه به این دلیل در یک گونه قرار گرفته‌اند که ویژگی‌های مشترک فراوانی با هم دارند و به یکدیگر شبیه‌ترند تا به افراد گونه‌های دیگر، تصوری که غالبا درست است، ولی نه همیشه. در اصل، مهم‌ترین عامل تعریف یک گونه این است که اعضایش می‌توانند باهم آمیخته و زاده‌هایی زیستا و زایا به وجود آورند. این مسأله در مطالعه گونه‌های همزاد (cryptic species) اهمیت زیادی دارد. گونه‌های همزاد دو جمعیت از جانوران‌اند . اغلب پرندگان، ماهی‌ها یا خفاش‌ها – که از منظر آناتومی نمی‌توان از یکدیگر تمیزشان داد، لیکن این دو جمعیت باهم نیامیخته و در نتیجه باوجود شباهت ظاهری، به دو گونه مختلف متعلق اند. به علاوه بسیاری از گونه‌ها شامل زیرگونه‌ها و جمعیت‌هایی می‌شوند که ممکن است تفاوت‌های ظاهری بسیار با هم داشته، ولی م‌توانند باهم بیامیزند. گونه‌های حلقوی شامل جمعیت‌هایی است که به گرد عارضه‌ای جغرافیایی با کره زمین پراکنده‌اند، هرجمعیت با جمعیت مجاور خود قادر به تولید‌مثل است، اما جمعیت‌هایی که در دو سوی عارضه جغرافیایی به هم می‌رسند، آنقدر تفاوت یافته‌اند که دیگر قادر به تولید‌مثل با هم نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *