یک دقیقه با علم | لینه از آن رو از ضبط لاتین اسمش استفاده می‌کرد که لاتین در آن زمان زبان مشترک دانشمندان اروپایی بود. هر اثر بزرگی به لاتین نگاشته می‌شد تا دانش با گذر از مرزهای زبانی گسترش یابد. بنابراین جای تعجب نیست که او از لاتین و یونانی برای نام‌گذاری جانداران در کتاب Systema Naturae سود جست. این سنت تا به امروز باقی مانده چراکه از کژفهمی جلوگیری می‌کند. از این مهم‌تر، لینه سیستمی دونامی را برای نامیدن گونه‌ها برگزید. مثلا نام شیر در سیستم لینه Panthera leo است. در نظام دونامی، تنها واژه اول با حرف بزرگ نوشته می‌شود، چون از نظر دستور زبان لاتین، «اسم» است، درحالی که واژه بعدی «صفت» است و باید با حرف کوچک آغاز شود. هر دو این واژه‌ها باید ایتالیک پاکژنویس باشند، مگر اینکه در بافتار متنی کژنویس قرار بگیرند، در این صورت باید برخلاف بقیه متن و به صورت معمولی نوشته شوند. Panthera نام سرده است و leo صفت آن. خود leo به تنهایی نام علمی نیست، بلکه درکنار نام سرده، نام علمی گونه را می‌سازد. در سرده Panthera به جز شیر، گونه‌هایی چون ببر (Panthera tigris) و پلنگ ( P . pardus) هم قرار دارند که در نام سرده مشترک ولی در صفت گونه‌ای، متفاوت‌اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *