یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی به مدد نیاز برای تولید‌مثل به جریان می‌افتد، اما نرها و ماده‌ها روش‌هایی مختلف برای رسیدن به اهداف تولید‌مثلی خود دارند. این تفاوت به تفاوت میان یاخته‌های جنسی یا انیزوگامی (anisogamy) برمی‌گردد. اسپرم‌ها فقط حاوی نیمی از ژنوم بوده و می توان شمار زیادی از آنها تولید کرد. بهترین راه برای جاندار نر پخش این اسپرم‌ها تا جای ممکن برای تولید بیشترین تعداد فرزند است. گزینه‌های ماده بسیار متفاوت‌اند. تخمک‌ها انرژی لازم برای تولید جنین را دارند و از این رو تنها می‌توان شمار اندکی از آنها را ساخت. بعد از لقاح، جاندار ماده باید وقت زیادی را به فرزندش اختصاص دهد تا شانس بقای فرزند افزایش یابد و او در این زمینه نمی‌تواند از نر انتظاری داشته باشد. درنتیجه، ماده‌ها از تخمک‌های اندک خود به واسطه انتخاب ماده به نحو احسن سود می‌برند: ماده باید با دقت برای سرمایه گذاری منابع تولید مثلی گرانبهای خود دست به انتخاب بزند. این انتخاب به رقابت میان نرها منجر شده و اثراتی شگرف بر تکاملشان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *