یک دقیقه با علم | در جانوران گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلویداند، ولی چنین قاعده‌ای در گیاهان صدق نمی‌کند. پیکر گیاهان بین مرحله‌ای هاپلویدی و مرحله‌ای دیپلویدی در نوسان است. به این پدیده تناوب نسل می‌گویند.

شکل دیپلوید را اسپوروفیت (sporophyte) و شکل هاپلوید را گامتوفیت (gametophyte) می‌خوانند.

در گیاهان عالی، گامتوفیت کوچک است و به تمامی متکی بر اسپوروفیت: دانه گرده و تخمک گیاهی (تخم‌دانی در عمق گیاه)؛ اما در گیاهان پست‌تر، مانند خزه‌ها، گامتوفیت‌ شکل غالب بوده ولی در سرخس‌ها – نیای گیاهان عالی – اسپوروفیت ساختار اصلی است. میوز در اسپوروفیت‌ها گرده‌هایی هاپلوید را آزاد کرده و این گرده‌ها رشد کرده و به گامتوفیت بدل می‌شوند. گامتوفیت‌ها یاخته‌های جنسی – اسپرم و تخمک – را تولید می‌کنند. در حین بارشی سنگین، اسپرم به گیاهان همسایه شنا کرده و با تخمک می‌آمیزد تا اسپوروفیت‌های نسل آینده را به وجود آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *