یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن رحم برای پذیرش و پشتیبانی تخمی لقاح‌یافته است. در هفته اول تکوین، زیگوت و بلاستولا در رحم غوطه‌ورند. پس از این مرحله، جنین که به توپی پریاخته‌ای می‌ماند به دیواره رحم چسبیده و با جریان خونی مادر به واسطه جفت ارتباط برقرار می‌کند.

چرخه قاعدگی تضمین می‌کند که در زمان تخمک‌گذاری (رهاسازی تخمک بالغ از تخم‌دان)، دیواره رحم ضخیم و آماده پذیرش تخمک است.

اگر تخمک پس از آزاد شدن از تخم‌دان با اسپرمی برخورد کند، زیگوت حاصل دوره پذیرش را متوقف می‌سازد تا همه چیز را برای جنین آماده کند. اگر لقاح اتفاق نیفتد، تخمک از هم می‌پاشد و پوشش رحم طی خون‌ریزی ماهانه از میان می‌رود. سپس، چرخه قاعدگی دوباره با بلوغ تخمک در تخم‌دان و شخیم شدن دیواره رحم آغاز می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *