یک دقیقه با علم | مفهوم یاخته‌های بنیادین به آرامی به مفهومی آشنا مبدل گشته است، چرا که از آن به عنوان روش درمانی نوین که قابلیت بازسازی اعضای بیمار و آسیب‌دیده بدن را دارد ییاد می‌شود. چنین قابلیتتی از آن رو ممکن است که همه بدن‌ها در بدو امر از یاخته‌های بنیادین پدید آمده‌اند. هر جاندار پیچیده‌ای از انواع مختلف یاخته‌ها ساخته می‌شود. هر نوع از این یاخته‌ها برای انجام کاری خاص در بدن تخصص یافته‌اند. پس از تخصص، یاخته و زادگانش نمی‌توانند کاری غیر از آن‌چه تخصصشان است بکنند. یاخته بنیادین تنها یاخته‌ای است که می‌تواند تتخصصش را تغییر دهد.

زیگوت یاخته‌ای است که تمام توان (totipotent)، به این معنا که زیگوت به هر نوع یاخته‌ای تبدیل می‌شود یا حتی می‌تواند یاخته‌های تمام توان بیشتری تولید کند. جنین از یاخته‌های تمام توان این چنینی به وجود آمده که با تفریق یاخته‌ای مدام به انواع مختلف یاخته‌ها تخصص می‌یابد. یاخته‌های بنیادین در بدن یک جاندار بالغ  هم یافت می‌شوند. این یاخته‌های بنیادین از نوع یاخته‌های پرتوان (pluripotent) هستند، چرا که از آن‌ها نمی‌توان جنینی تازه خلق کرد ولی این یاخته‌ها می‌توانند تخصصی شده و به همه انواع یاخته‌های بدن تبدیل شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *