یک دقیقه با علم | تشکیل گامت نخستین قدم در تولید مثل جنسی نسل بعدی است.

برای شکل‌گیری یک جاندار جدید، گامت‌های نر و ماده باید طی فرآیندی که حاملگی یا لقاح نامیده می‌شود، با هم ترکیب شوند.

برای لقاح، گامت‌ها باید در زمانی خاص در مکانی خاص باشند. لقاح در انسان داخلی است و از طریق روش آزموده و مطمئن جفت‌گیری ممکن است (بسیاری از جانداران دیگر از روش‌های بسیار متفاوتی برای لقاح استفاده می‌کنند). ماهی‌ها، قورباغه‌ها و بسیاری از بی‌مهرگان از لقاح خارجی – آمیزش اسپرم و تخمک خارج از بدن جانور – سود می‌برند. گیاهان عالی گامت‌های خود را طی گرده‌افشانی منتقل می‌کنند.

در سطح یاخته‌ای، یک اسپرم می‌تواند یک تخمک را بارور کند. اسپرم غشای خارجی تخمک را می‌کاود و کروموزم‌های خود را به تخمک منتقل کرده و آن‌را به یاخته‌ای دیپلوید مبدل می‌کند. یاخته حاصل که زیگوت نام دارد، اولین یاخته فردی جدید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *