یک دقیقه با علم | گامت‌ها تنها یاخته‌های هاپلوید موجود در بدن جانوران هستند و به واسطه نوع خاصی از تقسیم یاخته‌ای که میوز خوانده می‌شود، تولید می‌شوند. میوز در غده‌های جنسی اتفاق می‌افتد. غده جنسی ماده، تخم‌دان (ovary) خوانده می‌شود و غده جنسی نر معمولاً بیضه خوانده می‌شود.

همان دوک‌هایی که ماده ژنتیکی را در میتوز جابه‌جا می‌کنند در میوز نقش دارند، با این تفاوت مهم که میوز در حقیقت متشکل از دو تقسیم یاخته‌ای است. اولین تقسیم، دو یاخته هاپلوید تولید می‌کند. در طی این تقسیم، کروموزم‌های هومولوگ – جفت کروموزم ‌هایی که آلل‌هایی یکسان حمل می‌:نند و هر کدام از یکی از والدین به ارث رسیده‌اند – گرد هم می‌آیند. اولین تقسیم این جفت کروموزم‌ها را از هم جدا می‌کند و در تقسیم دوم که مشابه میتوز است، کروماتیدها از هم جدا می‌شوند. نتیجه این دو تقسیم چهار یاخته دختری‌اند که شماره کروموزم‌هایشان نصف والد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *