یک دقیقه با علم | تولیدمثل جنسی شامل همانندسازی تمامی ژنوم والدین و وراثت این ژنوم به نسل بعد است. در طی تولیدمثل جنسی، فرزندان می‌بایست ژنوم هر دو والدشان را به ارث ببرند. بر اساس قانون دسته‌بندی مستقل مندل، تمام آلل‌ها مستقل از یکدیگر به ارث می‌رسند و تمام آلل‌های هر فرد می‌تواند به نسل بعد منتقل شود. در واقع دو جنس، تمامی ژنوم خود را به فرزند منتقل کرده و به همین علت نسل بعد دو برابر هر یک از والدین ماده ژنتیکی دارد.

مفهوم پلویدی (ploidy) این وضعیت را تبیین می‌کند. جانداری غیر جنسی منوپلوید است یعنی تنها یک دست آلل در یاخته‌هایش دارد.

جانداران جنسی دیپلوید هستند؛ یعنی دارای دو دست آلل هستند ولی در حین تولیدمثل جنسی، این دو دست به دست‌‌هایی جداگانه تقسیم می‌شود. حاصل این تقسیم، یاخته‌های جنسی (گامت) ‌اند. هاپلوید خواندن گامت‌ها مساله را کمی گیج‌کننده‌تر می‌کند؛ زیرا هاپلویدی به معنای داشتن دسته‌ای از آلل‌هاست که نصف دسته‌ای است که در یاخته‌های عادی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *