یک دقیقه با علم | در حین تقسیم یاخته‌ای، DNA موجود در هسته باید دو برابر شود. فرآیند همانندسازی DNA از این جهت میسر است که یک رشته از مارپیچ دوگانه، محتوای رشته مقابلش را منعکس می‌کند. همانندسازی (self-replication) از طریق فرآیندی به نام کاتالیزی خودبه‌خودی (autocatalysis) ممکن است ولی در درون یاخته، آنزیم‌ها این فرآیند را به شدت کنترل می‌کنند تا امکان خطا در همانندسازی را کاهش دهند. در مرحله اول، مارپیچ دوگانه از هم باز شده و بازهای هر رشته از بخش آزاد شده با بازهای متناسب خود جفت می‌شوند.در عین حال، ریبوزها به بازهای جدید افزوده می‌شوند تا این بازها را در کنار یکدیگر نگه دارند. نتیجه این فرآیند، دو مارپیچ دوگانه (تقریباً) یکسان است، آنزیم‌های ویرایشگر (proof-reading) نبود جفت نادرست در رشته‌های جدید را بررسی می‌کنند.

در سطح کروموزومی، نتیجه این فرآیند دو کروماتید یکسان است.

کروماتید‌ها در محلی به نام سانترومر به هم متصل‌اند. در حین تقسیم یاخته‌ای این کروماتیدها از هم جدا شده و به کروموزوم‌های مستقل بدل می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *