یک دقیقه با علم | روش اصلی تقسیم یاخته‌ای که برای رشد بدن جاندار به کار می‌رود، میتوز (mitosis) نام دارد. میتوز ریشه‌ای یونانی دارد که بافتن معنا می‌دهد. این نام از این روی بر این روش گذاشته شده است که در طی آن شبکه‌ای از ریزرشته‌ها به نام میکروتوبول (microtubule) کروموزوم‌ها را به دو پاره تقسیم کرده و هر پاره را در خلاف جهت پاره دیگر می‌کشد.

میتوز مراحلی پیچیده دارد ولی به طور خلاصه، مرحله اول آن همانندسازی کروموزوم‌هاست. همانندسازی به ساختاری ضربدری شکل می‌انجامد که تصور همگان از کروموزوم است، ولی در واقع از یک جفت کروماتید تشکیل شده است.، یعنی دو نسخه یکسان از یک کروموزوم که به هم چسبیده‌اند. پس از همانندسازی کروموزوم‌ها، دیواره هسته از میان رفته تا به کروموزوم‌ها اجازه به خط شدن در میانه یاخته را دهد. در مرحله بعد میکروتوبول‌ها جفت کروماتیدها را از یکدیگر جدا می‌کنند، عملی که به طور موقت به دو برابر شدن عدد کروموزوم‌های یاخته می‌انجامد. در نهایت غشای یاخته‌ای میان این کروماتیدهای از هم دور شده، شکل می‌گیرد.

حاصل این فرآیند، دو یاخته دختری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *