یک دقیقه با علم | اگرچه در دیدگاه سنتی قلب « جایگاه روح» محسوب میشود، مصریان باستان مغز را خانه ذهن میدانستند. حتی برای معتقدان به دوگانگی ذهن و بدن که ذهن غیرمادی و بدن مادی را کاملا از هم جدا میدانند، مغز جاییی است برای ارتباط این دو با هم (رنه دکارت معتقد بود که ذهن و بدن در غده صنوبری در مرکز مغز به هم میرسند). البته در حیطه روان‌شناسی زیستی توضیح بهتر مطلب به این صورت است که مغز و دستگاه عصبی حکم رابط دارند، نه بین خود ذهنی و جسمانی ما بلکه بین خودمان و دنیای بیرون. اطلاعات از اندام حسی و مغز منتقل میشود و « دستورالعمل‌ها» متعاقبا از مغز صادر میشود تا اعمال و رفتار ما را کنترل کند. شبکه عصبی مغز علاوه بر قادر ساختن ما به برقراری ارتباط با دنیای بیرون، با اطلاعات وارده نیز سر و کار دارد و همچنین با خوداگاهی ما، تجربه، ادراک و فرآیند‌های تفکر نظیر استدلال و تصمیم گیری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *