یک دقیقه با علم | ریبونوکلئیک اسید یا RNA مولکولی شبیه به DNA است با این تفاوت که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره نمی‌کند (به جز ویروس‌های RNA). در عوض، RNA کارکردهای بسیار زیاد دیگری در یک سلول دارد، به‌طور مثال اطلاعات ژنتیکی به صورت موقت روی آن نگهداری می‌شود.

مولکول‌های RNA مانند DNA، یک دنباله مرتب از چهار باز شیمیایی دارند که عبارتند ازیوراسل (U)، آدنین (A)، سیتوزین (C) و گوانین (G). همچنین هر باز با پیوستن به یک مولکول قند ریبوز و یک مولکول فسفات، یک نوکلئوتید تشکیل می‌دهد. بازها گاهی با یکدیگر پیوند می‌دهند. بازها گاهی با یکدیگر پیوند می‌دهند (U با A و C با G) تا یک ساختار مارپیچ دورشته‌ای مانند DNA به‌وجود بیاورند اما RNA معمولا تک رشته‌ای است.

RNA پیام‌رسان (mRNA) مولکولی با عمر کوتاه است که DNA یک سلول را کپی کرده و به ماشین تولید پروتئین در سلول، یعنی ریبوزوم منتقل می‌کند و ریبوزوم برای ساختن پروتئین درست، پیام آن را می‌خواند. مولکول‌های RNA ناقل ((tRNA خود را به یک آمینواسید قفل کرده و آن را وادار به همکاری با ریبوزوم برای تشکیل پروتئین می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *