یک دقیقه با علم | گامت‌ها سلول‌های جنین حیوانی و گیاهی هستند که به‌طور جنسی تکثیر می‌شوند. در انسان و اغلب جانوران گامت نر، سلول اسپرم و گامت ماده، تخمک نامیده می‌شود.

گامت‌ها در فرآیند تقسیم سلولی میوز تشکیل می‌شوند که طی آن یک سلول به جای تبدیل شدن یک سلول به دو سلول، چهار سلول به وجود می‌آورد. لذا گامت‌ها به اندازه نصف حالت عادی، کروموزوم دارند؛ از هر جفت از بیست و سه کروموزوم متداول سلول‌های انسان، فقط یکی منتقل می‌شود. در «تداخل کروموزومی» که ضمن فرآیند میوز اتفاق می‌افتد، هر جفت از کروموزوم‌ها ماده ژنتیکی خود را با دیگری مبادله می‌کند، بنابراین در انتهای این فرآیند گامت‌هایی با ترکیب جدیدی از ژن‌ها به وجود می‌آیند.

در حین عمل لقاح، با ترکیب شدن تخمک و اسپرم، یک زیگوت به وجود می‌آید که یک نمونه از کروموزوم نر و یک نمونه هم از کزوموزوم ماده دارد. این تک سلول از طریق تقسیم سلولی، رشد کرده و به یک جنین تبدیل می‌شود. در اکثر پستانداران، کروموزوم‌های جنسی X و Y جنسیت فرزند را تعیین می‌کنند. به ارث بردن کروموزوم X از هر دو والدین منجر به دختر شدن جنین (XX) و X از مادر به همراه Y از پدر، منجر به پسر شدن آن (XY) خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *