یک دقیقه با علم | حیوانات ارگانیسم‌های یوکاریوتیک چند سلولی از سلسله جانوران هستند که گروهی عظیم با حدود ۵/۱ میلیون گونه شناخته شده شامل کرم‌ها، حشرات، انگل‌ها و انسان‌ها را تشکیل می‌دهند. همه حیوانات هتروتروف هستند، یعنی نمی‌توانند برخی از مواد شیمیایی آلی حیاتی را تولید کرده و برای زنده ماندن باید از ارگانیسم‌های دیگر تغذیه کنند. ضمن رشد حیوانات، فیزیک بدنی آن‌ها ثابت می‌شود، هرچند که برخی از آن‌ها دگردیسی را نیز از سر می‌گذرانند، به‌طور مثال یک کرم ابریشم، پیله می‌تند و در اثر دگردیسی تبدیل به پروانه می‌شود. برخی حیوانات بدون لقاح، تولیدمثل می‌کنند مثلا شته‌ها که به طور مستقل و با خودباروری تکثیر می‌شوند. اما بخش عظیمی از حیوانات، لقاح انجام می‌دهند که طی آن یک حیوان نر و یک حیوان ماده، ژنتیک خود را ترکیب کرده تا نسل جدیدی تولید کنند.

تولیدمثل جنسی حیوانات به این صورت است که یک تخمک و یک اسپرم باهم پیوند خورده و در حین باروری، یک زیگوت با دو کپی مشابه از هر کروموزوم، یکی از طرف نر و یکی از طرف ماده به وجود می‌آید. این زیگوت رشد می‌کند تا از طریق تقسیم سلولی تبدیل به یک جنین شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *