یک دقیقه با علم | تقسیم سلولی، فرآیند تکثیر سلول‌های زیستی است. سلول‌های یوکاریوتیک مانند سلول‌های انسان در فرآیندی به نام «میتوز»  نمونه‌هایی کاملا مشابه خود را برای رشد یا ترمیم بافت‌ها تولید می‌کنند. DNA دو رشته‌ای در هسته سلول، به دو نوار متصل به نوکلئوتید تقسیم می‌شوند تا دو نمونه جدید از DNA اولیه بسازند. در مرحله بعد که «سیتوکینز» نام دارد، سلول خود را به دو کپی کاملا مشابه از سلول اصلی تقسیم می‌کند.

«میوز» نوعی تقسیم سلولی است که برای تولیدمثل جنسی، تخمک و اسپرم می‌سازد. سلول‌های تخمک و اسپرم به اندازه نصف حالت عادی، کروموزوم دارند. وقتی اسپرم، یک تخمک را باردار می‌کند، در اثر آمیزش آن دو، دوباره تعداد کروموزوم‌ها به حالت عادی بازمی‌گردد که نیمی از آن از طرف مرد و نیم دیگر از طرف زن است.

تکثیر سلول‌های پروکاریوتیک مانند باکتری‌ها معمولا در فرآیندی به‌نام «تقسیم دوتایی» صورت می‌گیرد.

در این فرایند، بسته DNA یک سلول پروکاریوتیک، خودش را کپی کرده و سپس دو DNA موجود به قسمت‌های مختلفی از غشاء چسبیده و با تقسیم سلول به دو قسمت، هرکدام  راه خودشان را می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *