یک دقیقه با علم | در ساده­‌ترین تعریف، اسیدها محلول‌­هایی هستند که دارای یون هیدروژن مثبت اضافه بوده، اما بازها یا محلول‌­های قلیایی مقدار زیادی یون هیدروکسید (OH) با بار منفی دارند. علاوه بر این تعاریف دیگری هم برای اسید و باز وجود دارد، به­طور مثال محلول اسیدی، پذیرنده الکترون و محلول بازی، دهنده الکترون است.

هیدروکلریک اسید مثالی از یک اسید است که با حل کردن هیدروژن کلراید (H+ Cl) در آب تشکیل می‌­شود. در اثر این فرآیند، پیوند بین یون­‌های هیدروژن و کلر شکسته و یون‌­های آزاد مثبت هیدروژن در آب رها می‌­شوند. به­طور مشابه محلول سدیم هیدروکسید (Na+ OH) در آب یک محلول قلیایی ایجاد می‌­کند. معیار pH  برای میزان اسیدی و بازی بودن به کار می‌رود و بین صفر تا ۱۴ متغیر است. عدد صفر اسیدی ترین محیط و عدد ۱۴ بازی ترین محیط را مشخص می‌کند. هیدروکسید منیزیم pH نزدیک به ۱۰ دارد و pH آب کاملا خالص به عنوان یک ماده خنثی ۷ است.

اسید و باز همدیگر را خنثی می­‌کنند. مقادیر اضافه یون مثبت هیدروژن با مقادیر اضافه یون منفی هیدروکسید ترکیب شده و به آب تبدیل می­‌شوند. فرآیند خنثی­‌سازی، نمک‌­های مختلفی را به وجود می‌­آورد. به­‌طور مثال واکنش هیدروکلریک اسید با سدیم هیدروکسید تولید آب و سدیم کلراید یا همان نمک طعام می‌­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *